Контактні телефони: Україна +380 44 4922509

Встановлення та налаштування А2А сервера

1. Встановлення служби Ap2Ap

Запустити інсталяційний файл A2A.exe.

Залишити шлях для встановлення C: (у вибраній папці автоматично буде створено папку A2A) і натиснути Install:

 


Дочекатися закінчення установки.

По завершенні установки автоматично запуститься утиліта конфігурування служби Ap2Ap.

Надалі для її запуску необхідно натиснути Start / Programs / A2A / Configuration


2. Налаштування служби Ap2Ap
       2.0.1 Опис утиліти конфігурування
               Вікно утиліти конфігурування:

 

 

            2.0.2 Панель інструментів:

                При наведенні курсору миші на кнопку спливає підказка під назвою кнопки:

                Кнопка Назва та опис

 


 

Після внесення змін необхідно зберегти ці зміни – натиснути кнопку Save parameters.
Для набрання чинності необхідний перезапуск служби Ap2Ap – натиснути кнопку Stop AP2AP service, потім Start AP2AP service.


       2.1.1 Імпорт сертифікатів для коректної роботи сервера Ap2Ap
              

                Для роботи сервера Ар2АР необхідно встановити 3 сертифікати. Ці сертифікати знаходяться на цьому диску. При встановленні сертифкатів дуже важлива черговість.
                Встановлювати в такому порядку:
               

                А) CA_OPER_VECTURY_CLASS2 (user).p7b
                В) CA_OPER_VECTURY_CLASS1 (tech).p7b
                З) CA_OPER_VECTURY_ALL.p7b

       2.1.2 Поетапне встановлення сертифкатів:


   

               Запуск установки


               Нічого не міняємо під час встановлення, залишаємо як є (за замовчанням)

 


                 Підтверджуємо закінчення установки.

              

3.1. Імпорт технічного сертифіката Ap2Ap

        Отримати сертифікат від служби підтримки Renault.NET

         Вибрати вкладку Certificate

         Натиснути Import a certificate

        У полі Files of type: вибрати PKCS#12 (pfx)

        Вибрати згенерований сертифікат A2A: A2Axxxxxxxx.pfx та натиснути Import:

 

 

         

           Введіть пароль сертифіката на імпорт і натисніть OK:

 

          Якщо сертифікат був імпортований успішно, поля з сертифікатом заповнюються. В іншому випадку буде видано повідомлення про помилку.

          Для використання іншого сертифіката необхідно імпортувати новий сертифікат, і він замінить існуючий.


3.2. Створення клієнта служби Ap2Ap
          Вибрати вкладку Clients

          Натисніть New і заповніть такі поля:

 

         Name або IP address: ввести IP-адресу (!) комп'ютера-клієнта

        Local Application: вибрати потрібну програму – для CLIP вибрати clip, для Dialogys для PC вибрати mpf, d3k, dialogys (в ap2ap версії 2.2 і вище тільки mpf і dialogys)

        Dealer ID: ввести восьмизначний код дилера (BIR code)

        Comment: можна ввести коментар

        Інші поля залишити порожніми
 

 


 


          Натиснути Apply:

 

         Після цього комп'ютер-клієнт з'явиться у таблиці з клієнтами.

         Для зміни параметрів клієнта необхідно вибрати потрібного клієнта та натиснути Edit, щоб видалити – Delete.

 

 


3.3. Налаштування з'єднання сервера Ap2Ap із сервером Renault
         Вибрати вкладку Renault Server

          Налаштувати пул з'єднань – натиснути Connection pool

           Ввести параметри згідно з таблицею:


ПРИМІТКА
Якщо кількість клієнтів Ap2Ap менше 40, можна залишити параметри пулу з'єднань за замовчуванням

 

 

              Натиснути Apply:

 

 


            Якщо для виходу в Інтернет використовується проксі-сервер, необхідно настроїти службу Ap2Ap для роботи через проксі-сервер:

            У полі Use of a proxy позначити Activate заповнити такі поля:

           Host: ввести IP-адресу проксі-сервера
           Port: ввести порт проксі-сервера

           Під час використання аутентифікації на проксі-сервері заповніть такі поля:

           User name: ввести ім'я користувача
           Password: ввести пароль для автентифікації


          3.4. Збереження змін та перезапуск служби


           Щоб зміни набули чинності, необхідно зберегти зміни та перезапустити службу (див. опис панелі інструментів)


         3.5. Перевірка з'єднання сервера Ap2Ap із сервером Renault


         Щоб перевірити з'єднання, натисніть кнопку Test the communication with the central test service.

          Якщо тест пройшов успішно - з'явиться вікно.

         Натиснути OK. Закрити програму конфігурування.
       

       Якщо тест не проходить:

            - Перевірити доступ в інтернет
           - За наявності проксі-сервера – перевірити налаштування проксі-сервера (див. вище)
           - Перевірити, що порти 8209, 8210, 8211 і 8214 доступні для Ap2Ap
           - Якщо встановлено firewall – перевірити, що для сервера Ap2Ap дозволено доступ HTTPS; a2a.dcs.renault.com:443
           - Перевірити, чи імпортований правильний сертифікат A2A – розмір сертифіката повинен бути ~5.5 Кб і issuer сертифіката повинен бути "CN=Class1 Authentication CA, O=Vectury"
           - Перезапустити службу Ap2Ap

     

     4. Видалення файлів кешу
 

          Для забезпечення свіжості інформації необхідно регулярно видаляти файли кешу. Для цього необхідно:

        1. Зупинити службу Ap2Ap – натиснути Start / Programs / A2A / Stop

        2. Виконати команду purge – натиснути Start / Programs / A2A / Purge

        3. Запустити службу Ap2Ap – натиснути Start / Programs / A2A / Start

         Для автоматизації цього завдання необхідно використовувати планувальник завдань Windows. Для додавання завдань можна використовувати файл:

        C:A2A oolsA2ACron.bat

      

       ЗАУВАЖЕННЯ
       За необхідності можна виправити час виконання завдань у файлі.

 

 

 

Повернутися до Довідкової документації  |   Повернутись на головну сторінку